jk制服大尺度写真福利

jk制服大尺度写真福利

心下痞,按之濡,其脉关上浮者,大黄黄连泻心汤主之。 伤寒服汤药,下利不止,心下痞硬,服泻心汤已。

然后看里有结热者,再清之。 脉实者,宜下之;脉浮虚者,宜发汗。

若初起本是阳症,或寒凉抑遏,寒凝太阴脾经腹痛,脉必沉迟,宜理中汤,建中汤。六一木通汤即木通汤调下六一散。

或温暑将发,又受暴寒,虽有恶寒脉浮之证,未若冬时之甚也,宜辛凉之药通其内外而解之,断不可用桂枝之剂矣。偏于滋阴,失于凝滞,不若升麻清胃汤轻清凉血,且发且化,又与升麻干葛汤,节次相承之妙也。

 但见一症便是,不必悉具。下段言但结胸,外无大热者,乃是水结胸,阻绝阴阳,故但头汗,余处无汗,必以大陷胸逐水饮,通闭塞。

余谓衄血、吐血,未曾淤蓄内结者可用。 此因雨湿之年,湿淫用事,湿毒外袭皮毛,内侵血分,令人身发寒热,大便下血,腹反不痛,且用苍独败毒散辛温散表,忌用寒凉抑遏,此宗《内经》湿淫所胜,治以辛温之法,非阴寒而温之也。

Leave a Reply