fgo伊什塔尔堕落的本子

fgo伊什塔尔堕落的本子

 兹以风寒两伤,荣卫俱病者,疏为下篇。 答曰:此为欲解也。

桂枝汤甘,酒客得之,则中烦而呕。然此证脉必当沉紧。

伤寒发汗,若吐若下,解后,设表里俱清,自然胃和思食而愈。此病皆由妄行火劫致变,难以拘定成规,当诊犯何逆,随证治之可也。

答曰:胸中者,阳气之所聚也。岐伯曰∶六气者,各有部主也,其贵贱善恶,可为常主,然五谷与胃,为大海也。

桂枝去芍药加白术茯苓汤,治头痛、发热、无汗之表未解,而兼有心下满微痛之里不和,故不主攻里,当先解表也。病人烦热,汗出则解,又如疟状,日晡所发热者,属阳明也。

 又曰∶久服则走散真气,盖辛散故也。程应旄曰:此条宜与伤寒大下后,复发汗,心下痞,恶寒者,表未解也,不可攻痞,当先解表,表解乃可攻痞,解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连泻心汤合看。

Leave a Reply