AV色综合久久天堂AV

AV色综合久久天堂AV

每服一丸,热汤化下。又云∶督脉生病,从少腹上冲心而痛为冲疝。

骨节冷痛,倍用桂枝、附子。若不渴,外有微热者,去人参,加桂枝三两,温覆取微汗愈。

阳中之阴,本乎营卫。咳嗽不得卧,左属肝胀,宜清肝;右属肺胀,宜清肺。

 观此则凡胃虚寒不能纳食,或吐冷冻饮料酸水者,皆效。又《灵枢》本神篇曰∶肝藏血,血舍魂。

气虚者加沉香半两,另入。唇下有疮,名狐,上有疮,名惑。

 如浮主表,沉主里,而内伤发热,大类外感,脉亦浮数。经络热而得者,作虚寒治则愈甚,清心丸。

Leave a Reply