No3251嫩模尹甜甜居家女友主题轻透镂空粉色内衣秀美乳翘臀诱惑写真82P尹甜甜秀人网

No3251嫩模尹甜甜居家女友主题轻透镂空粉色内衣秀美乳翘臀诱惑写真82P尹甜甜秀人网

愈后大便数日不行,别无他证,此虚燥也。 外感以风寒为举隅,内伤以食为举隅,所当推展以求之者也。

王节斋服参必死之说,大是误人。若人渐苏,身体回暖,稍能言语,问其别有何证。

或放屁,甚者或咬人,消食自愈。 遇浓味即发者,清金丹。

不用温热,恐又动火故也。泛泛兀兀,心中怏漾,欲吐不吐,名恶心,气与痰壅,非乌药不开,大半夏汤,或小半夏茯苓汤。

声暴哑者寒包火也,宜辛凉解散。论其人平素表虚有汗,即表实亦有汗。

误治则有实实虚虚之祸矣。 热者挟火作痒,而咳嗽并见;寒者无火不作痒,但嗽出其痰而已。

Leave a Reply